Duoda, la comtessa que educa

Mor a Usès? (França), després del 843

Activitat: Literatura. Educació

Àrea: Imperi carolingi

 

Orígens

De la vida de Duoda (als manuscrits coetanis figura com Dhuoda o Dodana), en sabem poc. Els seus orígens no són clars, si bé l’opció més versemblant és que era de nissaga germànica, com es desprèn del nom, que no és romànic i apareix a les zones del nord de l’imperi franc, i a més en part de l’obra que va escriure utilitza una versificació amb trets germànics.

Amb Bernat de Septimània

De l’alta noblesa, es va casar el 824 amb Bernat de Septimània, un membre de l’aristocràcia carolíngia, a la capital imperial d’Aquisgrà. Més endavant Duoda s’establí a la ciutat occitana d’Usès, en dominis del seu marit. Bernat va ocupar alts càrrecs a la cort imperial, nomenat comte de Barcelona i Girona, i més tard duc de Septimània (França), va participar activament en les lluites entre l’emperador Lluís I i els seus fills, lluites que el portarien a la mort el 844.

Antiga catedral d’Usès

Des d’Usès

A diferència de Bernat, sembla que Duoda va viure a Usès, governant la ciutat i ajudant a finançar les campanyes del seu espòs. Va infantar dos nens, Guillem i Bernat. Dona culta, havia instruït el seu primogènit, Guillem, fins que el pare se’l va emportar per fer-lo servir d’ostatge en les seves operacions polítiques. Precisament, fruit de la seva marxa, Duoda va redactar un llibre pel qual ha passat a la posteritat.

 Un fet destacat, el Manual (Liber manualis, 841-843)

El Manual és un text usual d’aquell temps, que té un element molt original respecte a altres obres d’educació de prínceps: està escrit per la mare del destinatari. Un petit tractat formatiu en llatí ple de reflexions sobre vida cristiana, teologia moral i consells de vida pràctica. El llibre reflecteix la cultura de Duoda ­—la Bíblia, els Pares de l’Església, autors contemporanis (Alcuí de York, Rabà Maur…) i textos profans, com la Gramàtica de Donat­— alhora que inclou algunes notes autobiogràfiques.

La frase

“Fill, tindràs doctors que t’ensenyaran lliçons més nombroses i de més utilitat, però no en les mateixes condicions, amb el cor ardent en el pit, com ho faig jo, la teva mare, fill primogènit” (extret del Liber manualis)

Per saber-ne més:

Duoda. Manual per al seu fill. Traducció de Mercè Otero. Barcelona: Proa, 2004

Vittorino da Feltre, la renovació pedagògica humanista

Feltre (Itàlia), 1378?–Màntua (Itàlia), 1446

Activitat: Educació   

Àrea: Màntua

 

A la universitat

Vittorio Ramboldini fou conegut com Vittorino da Feltre, el nom del seu lloc d’origen. Es traslladà a Pàdua per estudiar a la universitat retòrica i filosofia. Va aprendre grec a Venècia, i s’instruí també en matemàtica. Més tard, com a professor va treballar en aquelles dues ciutats.

Un fet destacat, l’escola Casa Giocosa

El 1423 el senyor de Màntua, Gian Francesco Gonzaga, li confià l’educació dels seus fills. Vittorino acceptà la feina després que li garantís completa autonomia en la seva activitat pedagògica i li permetés instal·lar-se lluny de la cort. Va establir una de les primers internats d’Europa en una vil·la dels Gonzaga, prop de la ciutat, Casa Giocosa, on durant vint anys Vittorino posà en pràctica la pedagogia humanística.

Alumnat

A banda dels fills del marquès de Màntua, va tenir a l’aula els plançons d’altres famílies aristocràtiques, com els Montefeltro, o d’intel·lectuals il·lustres, com Francesco Filelfo i Poggio Bracciolini, i també de no italians. Dels setanta alumnes de l’escola,  n’hi havia d’altres grups socials menys afavorits, fins i tot provinents de famílies pobres, triats aquests pel seu talent, que rebien el mateix tracte i ensenyament que la resta.

Matèries

La finalitat de l’escola no és l’aprenentage de disciplines relacionades directament amb una activitat professional futura, sinó una formació global i el creixement harmònic — intel·lectual, físic i moral— dels nois. S’hi estudien els clàssics grecollatins, sense ometre la religió cristiana. Es tracten també les ciències naturals, la matemàtica o la música. També pren ara una importància molt destacada l’educació física, amb exercicis gimnàstics i de lluita, que s’alternen amb les disciplines intel·lectuals.

Docència

Vittorino da Feltre conviu amb els seus alumnes i personalitza l’ensenyament d’acord amb l’edat i les capacitats de cada alumne. Rebutja els càstigs corporals. Gràcies a la fama de l’escola, després de l’òbit del fundador, Casa Giocosa va perviure durant vint anys més.

La frase

“Vittorio da Feltre, matemàtic summe i pare de totes les humanitats” (inscripció d’una medalla amb la seva efígie, de l’artista Pisanello)

Cassiodor, pont entre els mons antic i medieval

 
Squillace (Itàlia), vers 490-Squillace, vers 585
Activitat: Religió. FilosofiaGrup2-Raó
Àrea: Regne ostrogot      

 

Un romà entre bàrbars

Membre d’una família senatorial romana al servei dels reis germànics que governaven Itàlia al segle VI, endegà una carrera política brillant. El 526 fou designat magister officiorum, en substitució de Boeci, acusat de conspirar contra el rei Teodoric; ell, en canvi, era un col·laboracionista, partidari de l’aliança entre gots i romans. Entre el 533 i 538 fou prefecte del pretori, el càrrec administratiu més alt, però la conquesta d’Itàlia pels bizantins posaria fi a la seva vida pública. Va haver de marxar a Constantinoble.

Tria d’obres

Historia Gothorum, una història dels gots perduda, que coneixem fragmentàriament a partir d’un resum de l’historiador bizantí Jordanes;  Diversos (Variae), recull de més de quatre-cents documents elaborats durant els seus trenta anys d’alt funcionari, amb l’objectiu tant d’aportar models per a la redacció de textos públics com de justificar la seva activitat; Sobre l’anima (De anima), un tractat filosofic i teològic molt influït per sant Agustí; i Comentari al salms (Expositio psalmorum).

Vivariumcassiodor

Tornat de Constantinoble, es retirà a les seves propietats del sud d’Itàlia on cap al 555 hi va fundar el monestir de Vivarium, que esdevingué un important centre cultural. Comptava amb una notable biblioteca on es copiaven llibres d’autors grecs i llatins per garantir-ne la conservació i fer possible que la cultura antiga clàssica servís també a la fe cristiana.

Un fet destacat, les Institucions (Institutiones divinarum et saecularium litterarum)

Les Institucions és un manual per a la formació dels monjos de Vivarium. Aplega dues grans parts: en la primera tracta sobre les Sagrades Escriptures; la segona, en canvi, és una enciclopèdia de gramàtica, dialèctica, retòrica, aritmètica, geometria, astronomia i música; és a dir les set arts liberals que constituirien la base educativa a l’Europa medieval.

La frase

“Més que sant Benet, Cassiodor va ser el punt de partença de l’orientació cultural de les institucions monàstiques, a les quals es reservava en endavant la supervivència de  les lletres tan cristianes com paganes”  (de l’historiador Manlio Simonetti).

Per saber-ne més:

Cassiodor. Sobre l’ànima. Comentari als salms graduals. Barcelona, 1997