Guan Hanqing, dramaturg de dones fermes

Pequín (Xina), primera meitat del segle XIII–Xina, principis del segle XIV

Activitat: Xina  Grup3-Lletres

Àrea: Imperi xinès Yuan

Apunts teatrals

El Registre dels esperits, col·lecció biogràfica de dramaturgs xinesos, escrita el 1330, és la font bàsica per conèixer la vida de Guan Hanqing (o Kuan Han-Ch’ing). No va tenir cap càrrec oficial, va dedicar-se a la literatura, activitat menyspreada durant la dominació mongol de la Xina (dinastia Yuan), orientant-se sobretot cap al teatre. Estava vinculat amb companyies de comediants per qui escrivia textos, també algun cop dirigí les representacions i hi va actuar.

L’anècdota

Ell es descriu com “un  pèsol de bronze que no pot ser bullit, ni cuit, ni esclafat ni fregit”. S’anomenaven “pèsols de bronze” aquells que sovintejaven els bordells. Té lògica perquè, com a comediant, es relacionava amb les actrius que solien ser també prostitutes. La seva definició humorística remarca també el seu tremp difícil de doblegar.

Zaju de Yuan

Guan Hanqing és el principal responsable de la transformació del zaju de la dinastia Song, espectacles de varietats, compostos de peces independents, en una única obra de teatre, en temps dels Yuan. Es compon d’un pròleg i quatre actes que desenvolupen una mateix trama, amb la qual cosa neix el teatre clàssic xinès, del qual n’és l’autor més eminent. De la seixantena d’obres que va escriure, n’han perviscut una quarta part.

A escena

Molts dels drames de Guan Hanqing estan protagonitzats per dones, generalment de classes populars, amb caràcter, íntegres i valentes, que s’enfronten a les injustícies que pateixen. L’autor retrata el món del seu temps, sense amagar-ne les misèries, a partir d’escenes de la vida quotidiana.

Tria d’obres

Representació d'Injustícia contra Dou E

Representació d’Injustícia contra Dou E

Wan jiang ting (El pavelló prop del riu), comèdia amorosa sobre una dona que salva el marit de les tretes d’un buròcrata; Dan dou huei (Sol davant dels enemics), de caire històric, rememora Guan Yu, heroi de l’antiga Xina, que sobreviu al convit organitzat pels enemics; i Chiu feng chen  (Salvant una prostituta).

Un fet destacat, La injustícia contra Dou E (Dou E Yuan)

L’obra mestra de Guan Hanqing és una tragèdia. Dou E, una noia és venuda i casada. Quan queda vídua resisteix les pressions d’un nou pretendent qui, rebutjat, la culpa d’un assassinat que ha comès ell. El jutge, conxorxat amb l’homicida, la condemna i és decapitada. Anys més tard, l’esperit de Dou E es revelarà i els culpables seran castigats.

Guardar

Guardar