Shen Kuo, savi xinès polifacètic

 
Hangzhou (Xina), 1031-Zhangjian (Xina), 1095
Activitat: Astronomia. Geologia. PolíticaGrup2-Raó                                                  
Àrea: Imperi xinès Song
 

Funcionaris

Membre de la baixa noblesa, va recórrer la Xina amb el seu pare, que ocupava càrrecs administratius de caire local. En morir (1051), ell mateix esdevingué també un petit funcionari fins que als 32 anys es presentà als exàmens imperials que va superar brillantment i li van permetre accedir a alts càrrecs públics.shenkuo.jpg

A la cort

Després d’exercir tasques en l’administració provincial, fou recomanat a la cort, on s’integrà en l’equip del canceller Wang Anshi, que promovia un audaç pla de reformes. Va assumir responsabilitats econòmiques, científiques –fou el cap de l’oficina astronòmica, responsable de millores en el calendari-, i fins i tot, militars i diplomàtiques. Hàbil negociador, aconseguí recuperar territoris fronterers en poder de l’imperi kitan, situat al nordest. Arran dels seus èxits, l’emperador Shenzong va  atorgar-li un títol nobiliari.

Desgràcia

La seva posició a la cort s’esvaí  amb una greu derrota militar davant l’imperi tangut, un estat al noroest de la Xina. Wang Anshi ja no era canceller i el nou titular va destituir-lo dels seus càrrecs, fet que va posar fi a la seva carrera política. Va passar els últims anys retirat i dedicat en exclusiva a l’estudi i la producció de la seva obra intel·lectual.

Un fet destacat, el Mengxi Bitan

Constitueix l’obra més important, de caire enciclopèdic, on descriu innovacions tecnològiques coetànies, com la bruíxola magnètica i la impremta de tipus mòbils, i reflexiona sobre matèries molt diverses. En astronomia, és és el primer en diferenciar el pol nord geogràfic del nord magnètic, i cartografia amb exactitud l’òrbita de la lluna i altres planetes, tasca que no es desenvoluparia a Europa fins al segle XVI.

Ciències naturals

A partir de la descoberta de fòssils marins en zones molt allunyades del mar, va formular una teoria per explicar la morfologia canviant de la Terra, basada en els fenòmens naturals d’erosió i sedimentació. També defensava els canvis climàtics graduals del planeta, per la troballa de fòssils de bambú en zones fredes on ja no hi podia créixer.

L’anècdota

Tal com ell mateix explica al començament del Mengxi Bitan, des dels trenta anys tenia un somni recurrent sobre un lloc de gran bellesa, damunt d’un turó, amb arbres i flors, prop d’un estany. El 1086 va descobrir l’indret somiat, i dos anys més tard s’hi instal·là i allà redactà aquell llibre.