Ni Zan, paisatges simples, riquesa expressiva

Wuxi, Xina, 1301-Wuxi, Xina, 1374

 Activitat: Pintura. Cal·ligrafiaGrup4-Art

 Área: Imperi xinès Yuan

 

nizan-sis senyors

Sis senyors

Retirat

La família de Ni Zan (o Ni Tsan) era rica i estava ben relacionada. Tanmateix, Ni Zan va optar per renunciar a fer carrera en l’administració imperial i, per tant, no va servir als Yuan, la dinastia mongola que governava Xina. Va viure retirat, dedicat a col·leccionar antiguitats i al conreu de la pintura, la cal·ligrafia i la poesia.

Canvis

Durant la dècada del quaranta, la seva regió natal va patir males collites i fam, acompanyades de feixugues càrregues fiscals. Ni Zan va distribuir els seus béns entre els amics i va passar a viure en un petit vaixell. És llavors quan desenvolupa el seu estil personal. Els crítics l’han agrupat amb altres tres pintors, anomenats els Quatre grans mestres de la dinastia Yuan. A diferència de l’art oficial, no busquen captar la realitat, sinó l’expressió dels sentiments de l’artista.

La frase

“Utilizo la pintura de bambú només per escriure l’emoció del meu pit, això és tot. Per què m’hauria de preocupar si s’assembla o no, si el fullam és massa dens o massa clar, o si les branques són inclinades o verticals” .

 

Un fet destacat, l’Estudi Rongxi (1372)

Estudi Rongxi

Estudi Rongxi

Aquest rotlle exemplifica el seu estil. És una composició monocroma, feta amb tinta negra. La imatge és un paisatge simple que repeteix en moltes obres: sense figures humanes, un grup d’arbres prims entre el rocam a la riba del riu , i muntanyes al fons, amb molts espais buits. S’hi dibuixa també una petita cabana. S’ inclou una poesia del mateix pintor.

L’anècdota

Les fonts coetànies el retraten com un home excèntric, arrogant, tranquil i de gran sensibilitat. Sembla que era obsessiu amb la higiene. Es rentava les mans de manera compulsiva i evitava el contacte amb la gent que considerava bruta, vulgar i poc refinada.

Tria d’obres

Sis senyors (1345), obra amb títol enganyós perquè en realitat s’hi representen sis arbres; Vent entre els arbres de ribera (1363); i Vent de tardor i bambú.