Al-Tabari, recollint mil i una històries

 
Amol (Iran), 839-Bagdad, 923
Activitat: HistòriaGrup3-Lletres
Área: Imperi abbàsida
 
Formació

Muhammad ibn Jarir al-Tabari va néixer en una ciutat de la regió del Tabaristan, d’aquí prové el nom pel qual és conegut. Dotat d’una intel·ligència aguda, als dotze anys va deixar la llar per educar-se en els principis centres intel·lectuals d’Iraq, Síria i Egipte. Els viatges li van permetre conèixer savis i aplegar informació que més tard aprofitaria.  S’establí definitivament a Bagdad, on es va dedicar en exclusiva als seus treballs gràcies a la seva condició benestant.

Home de dret

Musulmà sunnita, va pertànyer en  un començament al xafiisme, la més flexible de les quatre grans escoles jurídiques; tanmateix, després se n’apartà per fundar-ne una nova, la jarirista, que defensava un rol més actiu de la dona en la societat.  En morir, aquesta escola va decaure.

Home de fe

al-tabari

Tafsir

En el camp religiós va escriure Recull d’explicacions sobre la interpretació de l’Alcorà (Jami al-bayan fi tawil al-Quran), conegut com el Tafsir. En l’obra du a terme la major exegesi del llibre sagrat feta fins aleshores, registrant totes les interpretacions anteriors, basant la seva en criteris lingüístics.

Un fet destacat, la Crònica dels profetes i els reis (Tarikh al-rusul wa al-muluk)

Constitueix la principal obra historiogràfica d’al-Tabari. Si bé abasta des de la creació del món fins el 915, dedica la major part del contingut a l’època islàmica. A partir del 622, ordena i presenta els esdeveniments polítics per anys. Opta per l’exhaustivitat enfront la coherència absoluta del text ja que recull les informacions dels cronistes anteriors, incloent versions contradictòries dels mateixos fets. El punt de vista és iraquià i té poc present zones allunyades, com l’Espanya musulmana; amb tot, el cabal de dades històriques que ofereix és ingent.

L’anècdota

Segons la tradició, cada dia escrivia unes quaranta pàgines, i aquest intens ritme de treball el va mantenir inalterable durant quaranta anys. El resultat seria una obra extraordinària de més de mig milió de planes. Resulta una exageració, però il·lustra bé la seva laboriositat.