Al-Razi, un metge exemplar

 
Rayy (Iran), vers 865-Rayy, vers 925
Activitat: Medicina           Grup2-Raó                                       
Àrea: Emirat samànida, Imperi abbàssida
 
Evolució

Abu-Bakr Muhammad ibn Zakariyya al-Razi (o ar-Razi), fou conegut a l’Europa medieval  com Rhazes, la forma llatinitzada del seu nom que fa referència al seu lloc de naixement. De jove excel·lí com a músic, cantant i tocant el llaüt, però més tard ho abandonà per dedicar-se a la filosofia i l’alquímia. Vers els trenta anys va estudiar medicina, segons uns a Bagdad, segons altres a la universitat persa de Jondisabur.

L’anècdota

Vista la fama d’al-Razi, el califa abbàssida el nomenà metge en cap d’un gran hospital de Bagdad el 918. Segons la tradició, també el facultà per escollir-ne una nova ubicació. Per encertar en la tria, el savi va penjar un tros de carn en cada barri de la ciutat. Escollí el lloc on la carn va trigar més a podrir-se perquè deduí que tenia l’aire més sa.

Hospitals

Cap mèdic de diversos hospitals, els seus escrits reflecteixen aquesta feina, el tracte directe amb els pacients i la pràctica clínica. Malgrat el seu prestigi profesional, fou qüestionat per la seva actitud crítica envers els dogmes religiosos i científics. Els últims anys va passar-los en la ciutat natal, segons la tradició, cec i en la misèria car havia gastat tots els seus béns per atendre els malalts sense recursos.

Rhazes, de Robert Thom (1960)

Rhazes, de Robert Thom (1960)

Un fet destacat, Kitab al-Hawi

Kitab al-Hawi és una enciclopèdia mèdica que aplega textos d’autors anteriors sobre malalties i remeis que al-Razi comenta críticament, afegint-hi casos clínics extrets de la seva pròpia experiència. Versat també en medicina grega i índia, corregeix aspectes de la pràctica mèdica d’autors clàssics com Galè. En aquesta obra hi té també un paper rellevant la farmacologia. La seva influència fou duradora tant en els països islàmics com a l’occident cristià, on fou traduïda al llatí (1279) amb el nom de Liber continens.

Tria d’obres

Llibre dedicat a Mansur (Kitab al-Mansuri) (903), un breu manual de medicina general adreçat al governant de Rayy, molt difòs a Europa des del s. XII; Tractat sobre la verola i el xarampió (Kitab fi al-jadari wa-al-hasbah); Llibre dels secrets (Kitab al-asrar), obra que explica procediments i eines del seu laboratori; Física espiritual (al-Tibb al-ruhani), un tractat d’ètica.

La frase

“La veritat en medicina és una meta inabastable, i allò que es descriu en els llibres val molt menys que el coneixement d’un metge savi i experimentat” (d’al-Razi).