Al-Battani, escrutant el cel

 

Harran (Turquia), vers 858-Samarra? (Iraq), 929
Activitat: Astronomia. MatemàticaGrup2-Raó
Àrea: Imperi abbàssida
 
 
Conjectures

Poc se’n sap del cert, dels primers anys d’aquest astrònom i matemàtic musulmà. Alguns li atribueixen certs fets que l’encaminarien, ja d’infant, cap a l’estudi de l’astronomia. Els seus avantpassats haurien professat el sabeisme, una antiga religió de la seva terra natal, que adorava els astres. Així mateix, han identificat el seu pare amb un acreditat fabricant d’instruments astronòmics.

Un fet destacat, Kitab al-Zij

L’obra astronòmica més important d’al-Battani recull els seus treballs sobre  les estrelles, de les qual en cataloga prop de cinc-centes. Segueix el corpus teòric de l’antic astrònom grec Claudi Ptolemeu (s. II), però en revisa les dades a partir de les seves pròpies observacions del cosmos. Fou traduïda al llatí el 1116 amb el títol “De motu stellarum” (Sobre el moviment de les estrelles) i al 1537 fou imprès a Nuremberg, per la qual cosa tingué gran influència a l’Europa cristiana fins el s. XVIII.

Càlculs

Muhammad ibn Jabir al-Battani, conegut a Europa amb el nom d’Albategnius, es va formar a al-Raqqa (Síria). Durant 40 anys hi duria a terme les seves investigacions. En el camp matemàtic desenvolupa la trigonometria, que també aplica per primer cop a l’astronomia. Fins aleshores els càlculs orbitals s’havien fet usant mètodes geomètrics,  la trigonometria suposa un notable avenç perquè proporciona resultats més precisos.

albattani-eclipsianul·lar

Eclipsi anul·lar

Descobriments

A banda de càlculs acurats, com els de l’any solar —amb una diferència només de 2 minuts i 26 segons respecte a la medició actual—, va comprovar, refutant a Ptolemeu, que la distància entre el sol i la Terra no era constant i va descobrir els eclipsis solars anul·lars, aquells en els que la lluna s’interposa entre el sol i la Terra deixant visible només el perímetre exterior del sol. Al-Battani deduí encertadament que aquests eclipsis es produeixen quan el sol es troba més distant de la Terra.

La frase

”No es coneix cap altre musulmà que assolís tal perfecció en observar les estrelles i analitzar-ne els seus moviments” (d’Ibn an-Nadim, bibliògraf persa del segle X).