Vicenç de Beauvais, l’enciclopedista medieval

França, vers 1190–m. 1264

Activitat: HistòriaGrup3-Lletres

Àrea: Regne de França

 

Seguint sant Domènec

Pertanyia als dominics, un dels ordes religiosos dedicats a l’estudi i la predicació. Hi havia ingressat de jove, probablement quan estudiava a París. Més tard va viure al convent dominic de Beauvais. Malgrat la seva important activitat intel·lectual, no es tenen dades que hagués ocupat càrrecs destacats dins del seu orde, ni que fos professor a la universitat de París.vicençdebeauvais

Royaumont

El 1246 Vicenç de Beauvais va ser escollit com a instructor de teologia de l’abadia cistercenca de Royaumont, prop de París, a fi de millorar la formació intel·lectual dels monjos. Royaumont era un monestir fundat pel rei Lluís IX de França, que hi feia estades. No es estrany, doncs, que el dominic s’hi relacionés i establís una relació d’amistat, que li assegurà la protecció i el mecenatge reials.

Un fet destacat, Mirall major (Speculum maius)

El Mirall major és l’enciclopèdia més extensa escrita durant l’edat mitjana, que recull textos de més de 400 autors clàssics, cristians, jueus i àrabs. Té com objectiu aplegar de manera ordenada el saber del seu temps. Consta de tres parts: Speculum naturale, Speculum doctrinale, i Speculum historiale, que tracten d’història natural, d’arts i ciències, i de la història del món, des de la Creació fins al segle XIII, respectivament.

L’anècdota

El Mirall d’història fou la part més popular, de la qual es conserven unes 160 còpies manuscrites medievals. Per això se’n van fer adaptacions més breus i es va traduir a altres llengües. El 1363, el rei Pere, el Cerimoniós, va encomanar la redacció d’una història universal en català al dominic Jaume Domènec, el Compendi historial, que va tenir com una de les seves fonts bàsiques l’obra de Vicenç de Beauvais.

Tria d’obres

Sobre la instrucció dels fils dels nobles (De eruditione filiorum nobilium, 1246-1249?), tractat per a l’educació intel·lectual i moral de prínceps i princeses; Epístola consolatòria per la mort d’un amic (Epistola consolatoria de morte amici, 1260), carta escrita per al rei Lluís IX amb motiu del traspàs del seu primogènit; De la formació moral del príncep (De morali principis institutione, 1260-1263?), obra de teoria política sobre la monarquia i el bon govern.