Vittorino da Feltre, la renovació pedagògica humanista

Feltre (Itàlia), 1378?–Màntua (Itàlia), 1446

Activitat: Educació   

Àrea: Màntua

 

A la universitat

Vittorio Ramboldini fou conegut com Vittorino da Feltre, el nom del seu lloc d’origen. Es traslladà a Pàdua per estudiar a la universitat retòrica i filosofia. Va aprendre grec a Venècia, i s’instruí també en matemàtica. Més tard, com a professor va treballar en aquelles dues ciutats.

Un fet destacat, l’escola Casa Giocosa

El 1423 el senyor de Màntua, Gian Francesco Gonzaga, li confià l’educació dels seus fills. Vittorino acceptà la feina després que li garantís completa autonomia en la seva activitat pedagògica i li permetés instal·lar-se lluny de la cort. Va establir una de les primers internats d’Europa en una vil·la dels Gonzaga, prop de la ciutat, Casa Giocosa, on durant vint anys Vittorino posà en pràctica la pedagogia humanística.

Alumnat

A banda dels fills del marquès de Màntua, va tenir a l’aula els plançons d’altres famílies aristocràtiques, com els Montefeltro, o d’intel·lectuals il·lustres, com Francesco Filelfo i Poggio Bracciolini, i també de no italians. Dels setanta alumnes de l’escola,  n’hi havia d’altres grups socials menys afavorits, fins i tot provinents de famílies pobres, triats aquests pel seu talent, que rebien el mateix tracte i ensenyament que la resta.

Matèries

La finalitat de l’escola no és l’aprenentage de disciplines relacionades directament amb una activitat professional futura, sinó una formació global i el creixement harmònic — intel·lectual, físic i moral— dels nois. S’hi estudien els clàssics grecollatins, sense ometre la religió cristiana. Es tracten també les ciències naturals, la matemàtica o la música. També pren ara una importància molt destacada l’educació física, amb exercicis gimnàstics i de lluita, que s’alternen amb les disciplines intel·lectuals.

Docència

Vittorino da Feltre conviu amb els seus alumnes i personalitza l’ensenyament d’acord amb l’edat i les capacitats de cada alumne. Rebutja els càstigs corporals. Gràcies a la fama de l’escola, després de l’òbit del fundador, Casa Giocosa va perviure durant vint anys més.

La frase

“Vittorio da Feltre, matemàtic summe i pare de totes les humanitats” (inscripció d’una medalla amb la seva efígie, de l’artista Pisanello)