Johannes Tauler, el predicador preferit de Luter

Estrasburg (França), vers 1300–Estrasburg, 1361

Activitat: Religió

Àrea: Sacre Imperi Romanogermànic

 

Ciutadà

Nascut a Estrasburg, vora els quinze anys va ingressar en el noviciat dominic d’aquesta ciutat i, per bé que va estudiar més tard a Colònia, on va conèixer el mestre Eckhart, la major part de la seva vida va estar-se a Estrasburg. Un conflicte polític, la lluita per la primacia entre el papa i l’emperador, l’allunyà entre 1339 i 1346 ja que el sobirà germànic considerava els dominics agents del pontífex i van ser expulsats de la ciutat imperial.

Monges i amics de Cristjohannestauler

D’ençà que fou ordenat capellà, la seva activitat pastoral es va orientar cap a dues vessants: la predicació als fidels, i la direcció espiritual de monges dominiques i de laics, sobretot vinculats als “Amics de Crist” (“Gottesfreunde”), moviment espiritual conegut durant la seva estada a Basilea que aplega homes i dones d’estrats socials diferents que desenvolupen una intensa vida de pregària i devoció interior, i que ell ajuda a encarrilar dins l’ortodòxia.

Un fet destacat, els Sermons

Es conserven una vuitantena de sermons. En realitat no van ser escrits per ell, sinó que van ser copiats pel fidels que escoltaven ls seves predicacions. Tots els sermons són en alemany a fi que puguin ser entesos per tothom. Comparant-los amb obres dels altres dos grans dominics germànics coetanis, tenen un sentit pràctic, que contrasta amb l’especulació d’Eckhart i l’emotivitat de Heinrich Seuse.

Doctrina

Tauler s’adreça a la població plena de por i desesper fruit de l’arribada de la pesta negra. Manifesta, malgrat tanta mort, la seva confiança en el poder de Déu. Amb l’experiència del patiment i la seva acceptació, s’imita la humanitat de Crist i, paradoxalment es va purificant l’ànima per aproximar-se a Déu. El destí humà és unir-se, mitjançant la gràcia, altre cop a Déu, que rau dins la part més desconeguda i íntima de cada persona.

La frase

“He trobat en Tauler més solidesa i sinceritat teològica que en tots els altres doctors escolàstics de totes les universitats” (de Martí Luter).