Gerard de Cremona, el traductor de Toledo

Cremona (Itàlia), 1114?–Toledo, 1187

Activitat: Traducció   

Àrea: Regne de Castella

 

Cap a occident

La principal font per conèixer la vida de Gerard de Cremona és l’Eulogium, escrit fet per companys o deixebles, que va ser afegit com apèndix en un dels seus textos traduïts. Format en filosofia i ciències a Itàlia, Gerard es trasllada a Castella, cap als trenta anys. S’estableix a Toledo, ciutat i gran centre cultural conquerit pels cristians el 1085, on viuen també importants comunitats de jueus i musulmans. Gerard hi busca una còpia de l’Almagest, obra del grec Claudi Ptolemeu no traduïda al llatí.

A la seu

De la seva presència a Toledo es conserven documents a la catedral entre 1157 i 1177. Pertanyia al capítol de la seu com a diaca, i sovint se l’esmenta amb el títol de mestre. Daniel de Morley, coetani anglès que va viure també a Toledo, el cita com  a professor de l’escola catedralícia.

Recull de tractats de medicina d’al-Razi, traduïts per Gerard de Cremona

Torsimany

La principal activitat de Gerard de Cremona no fou la docència, sinó la traducció d’obres científiques i filosòfiques. Disposant la ciutat d’un gran nombre de tractats de ciències en àrab, bé fossin treballs originals d’intel·lectuals musulmans o bé versions àrabs de llibres de l’antiguitat grecollatina, el mestre Gerard aprèn l’àrab i tradueix aquests textos al llatí. Tradicionalment, se li atribueixen una setantena de traduccions, entre elles, d’Aristòtil, Èuclides i Galè, o d’Avicenna, al-Farabi, al-Kindi i al-Razi.

Un fet destacat, la traducció de l’Almagest

D’acord amb el seu propòsit inicial, Gerard va traduir també l’Almagest, la gran obra d’astronomia de Ptolemeu. Sobta la data tardana d’acabament (1175); alguns creuen que aquest any correspon a una segona versió revisada o bé a una nova còpia del text. Va participar en la traducció el mossàrab Galib i, si bé no se sap d’altres obres, probablement Gerard de Cremona va comptar amb col·laboradors per poder dur una tasca tan ingent, que posaria a l’abast de la cristiandat la ciència antiga i islàmica.

La frase

“Per tal que el mestre Gerard de Cremona no s’oblidi en les tenebres del silenci, ni perdi el do de la fama merescuda, ni siguin apropiats per altres els llibres traduïts per Gerard, perquè no va posar el seu nom en cap d’ells, al final d’aquest tractat, enumerem totes les seves traduccions, tant de dialèctica com de geometria, tant d’astrologia com de filosofia, tant de física com d’altres ciències” (extret de l’Eulogium)