Francesco Landini, la música venç la foscor

 
Fiesole o Florència, ca. 1335–Florència, 1397
Activitat: MúsicaGrup4-Art                                                     
Àrea: Florència
 

Seqüeles

Fill del pintor Jacopo del Casetino, de l’escola florentina de Giotto, no va seguir l’evolució del seu pare perquè d’infant va perdre la visió a causa de la verola. Com altres nens cecs, la seva formació s’orientà cap a la música, activitat en la qual destacà fins arribar a ser considerat el millor compositor italià del segle XIV.francescolandini

Cap al nord

A la dècada dels 60 va residir un temps a Venècia; n’és testimoni una peça dedicada al dux Andrea Contarini. Un altre fet -qüestionat per alguns historiadors- se situaria també en aquesta ciutat: Pere de Lusignan, rei de Xipre, va oferir-li una corona de llorer per premiar el seu talent. Posteriorment degué viatjar a Milà perquè el seu madrigal “Una columba candida” fou escrit probablement amb motiu de les noces del duc de Milà amb Caterina Visconti (1380).

Fabricant, poeta, músic i pensador

Landini cantava, tocava molts instruments musicals i componia. Fou organista de les esglésies de la Santíssima Trinitat (1361) i de Sant Llorenç (1365-1397) de Florència. A més, va fabricar orgues per alguns temples i col·laborà en el de la catedral (1387). En el terreny no musical, participà en la vida política i cultural del seu temps, autor d’un poema extens lloant l’obra del filòsof anglès Guillem d’Ockham, i partidari del canceller florentí Collucció Salutati, difusor de l’humanisme.

Un fet destacat, les balades

L’obra conservada de Landini és de caire profà, formada por 141 balades i una quinzena d’altres peces. Les balades (o ballate) són cançons de caire amorós, a dos o tres veus, on s’alterna la tornada amb estrofes de tres versos. Landini sorprèn per la varietat i l’elegància de les solucions musicals aportades. La gran majoria dels textos de les cançons també són originals del compositor. “Ecco la primavera” i “Cara mie donna” són dues de les balades més conegudes.

La frase

“I per tal que en les arts liberals cap savi ens manqui, tenim en música Francesco, cec de cos, però il·luminat per l’ànima” (del poeta coetani Cino Rinuccini).

Per saber-ne més:

Música. Ecco la primavera.

https://www.youtube.com/watch?v=wCVnLMLhZYU&feature=player_detailpage