Claus Sluter, força escultòrica

 
Haarlem (Països Baixos), vers 1360–Dijon (França),1405 o 1406
Activitat: EsculturaGrup4-Art
Àrea: Ducat de Borgonya
 
Un artista flamencclaussluter1

Nascut al nord d’Europa, es va formar com a escultor a Brusel·les, on des del 1379 figura registrat en el gremi de picapedrers. Com és corrent en autors medievals, el seu cognom presenta formes diferents: Claes de Slutere van Herlam, Claes Sluyter, Claux Slutre, Celustre, Celoistre…

A la cort ducal

El 1385 fou contractat  per Jean de Manville, escultor que dirigia un taller al servei de Felip, l’Ardit, duc de Borgonya, un dels nobles més poderosos de França i alhora un gran mecenes. Quatre anys més tard, en morir Manville, esdevingué el nou cap del taller, cosa que li permetria comptar amb mitjans i gran llibertat creativa  per desenvolupar un nou estil.

Una nova manera de fer

A diferència de l’escultura francesa dominant, caracteritzada per la gràcia delicada de les figures, l’estil de l’escultor flamenc és vigorós i expressiu. Dota les estàtues de caràcter i dinamisme a través dels rostres amb faccions accentuades i complexos drapejats.

Champmol

claussluter3

Portada de la Cartoixa de Champmol

Només es conserven tres conjunts escultòrics, tots relacionats amb la cartoixa de Champmol que el duc de Borgonya havia fundat i escollit com a panteó familiar. L’obra més antiga és la portada de l’església, amb la Mare de Déu i l’Infant, a qui sant Joan i santa Caterina presenten la parella ducal. Va treballar també en la tomba dels ducs,  on destaca a la part inferior del sepulcre la comitiva funerària de clergues i ploramorts, amb un tractament dels vestits que manifesta el dramatisme de l’escena.

Un fet destacat, el Pou de Moisès

La seva obra més destacada s’ha conservat parcialment. Només hi ha la gran base hexagonal on reprodueix àngels i sis personatges de l’Antic Testament: Moisès, David i els profetes Isaïes, Jeremies, Daniel i Zacaries, amb textos al·lusius a la Passió. No és estrany perquè damunt d’aquesta estructura hi havia l’escena del Calvari, amb Jesús a la creu, acompanyat de Maria, sant Joan i la Magdalena. El que resta del conjunt encara commou, amb estàtues solemnes i expressives.

claussluter2

Pou de Moisès

L’anècdota

El naturalisme de Sluter el porta a individualitzar cadascuna de les seves figures i en certs casos, a elaborar-ne autèntics retrats, sense dulcificar o atenuar-ne els defectes. Així, a la portada de l’església de la cartoixa de Champmol, Margarida de Flandes, la consort del duc de Borgonya, és representada amb el doble mentó del qual ens parlen les cròniques.