Cimabue, trencant amb l’estil bizantí

 
Florència?, vers 1240?–Pisa, 1302
Activitat: Pintura Grup4-Art                                                             
Àrea: Florència
 
Un pintor poc conegut

Cenni di Pepo –aquest era el seu veritable nom- és un pintor de qui conservem poques dades documentals, si deixem de banda les informacions del seu contemporani Dant i la biografia escrita per Vasari dos segles després. El 1272 figura com a artista florentí a Roma i el 1302, treballant a Pisa.

L’anècdota

L’àlies del pintor, “Cimabue” té a veure potser amb la seva supèrbia, tal com Dant el caracteritza, per la qual cosa en la Divina Comèdia el situa en el Purgatori. Segons la tradició, Cimabue no admetia cap crítica a les seves obres, hi reaccionava o bé deixant-les inacabades o bé destruint-les.

Toscana i Umbria

No coneixem els seus mestres, però la seva producció pertany a l’estil bizantí difós a Itàlia. La primera obra atribuïda és un Crucifix, a Arezzo, datat vers el 1265. Llevat d’un viatge a Roma el 1272, la seva activitat es concentrà en les ciutats de Florència, Assís i Pisa.

Un fet destacat, Mare de Déu en majestat (Galleria degli Uffizi)

Mare de Déu en majestat, Santíssima Trinitat (ara a la Galleria degli Uffizi)

Mare de Déu en majestat, Santíssima Trinitat (ara a la Galleria degli Uffizi)

Aquesta obra fou pintada per a l’església de la Santíssima Trinitat de Florència cap al 1285. En aquesta taula si bé perviu l’estil bizantí amb el fons daurat, la composició simètrica i certa rigidesa de les figures, presenta elements innovadors com el rostre realista dels profetes que miren la Mare de Déu, la sensació de profunditat amb l’escalonament dels àngels o el vestit de Maria que insinua volum.

Tria d’obres

Mare de Deú en majestat (1280?, basílica inferior de Sant Francesc, Assís); Crucifix (1285?, església de Santa Croce, Florència); Sant Joan Evangelista, mosaic de la catedral de Pisa (1301-1302).

L’herència

Les innovacions de Cimabue–naturalisme incipient (com la descripció anatòmica realista de Jesús a la creu), els efectes tridimensionals en les decoracions arquitectòniques o els rostres expressius d’algunes figures- seran desenvolupades per autors més joves com Giotto i constitueixen el punt de partença de l’escola florentina.

Crucifix, Santa Croce

Crucifix, Santa Croce