Ramon Berenguer I de Barcelona, de l’afebliment a l’hegemonia catalana

nat vers 1023-Barcelona, 1076

Activitat: Política

Àrea: Comtats catalans

 

Un fet destacat, la reintegració dels comtats de Barcelona, Girona i Osona

Menor d’edat quan va morir el seu pare Berenguer Ramon I, el Corbat (1035), va exercir la regència l’àvia, Ermessenda de Carcassona. El testament patern disgregava els béns territorials entre els tres fills: Ramon Berenguer conservà els comtats de Barcelona i Girona; Guillem, el d’Osona; i Sanç, la marca del Penedès. Aquesta divisió no prosperà, amb el temps tant Sanç (1049) com Guillem (1054) renunciaren als seus dominis en benefici del seu germà gran, potser a canvi de rendes.

Àvia i net

D’acord amb la llei, Ermessenda tenia el cogovern dels comtats dels seus nets. Aquest fet, des que Ramon Berenguer I començà a exercir com a sobirà efectiu, suscità greus conflictes intermitents amb l’àvia fins el 1057, quan aquesta li cedí tots els seus drets.

L’anècdota

Ramon Berenguer I, d’Eusebi Arnau (1905)

El primer comte feudal

A Catalunya esclaten revoltes nobiliàries que arrabassen drets i béns públics i desafien l’autoritat central. L’oposició a Barcelona l’encapçala Mir Geribert, un magnat del Penedès, que es rebel·la contra el comte. Ramon Berenguer resol la crisi d’acord amb el nou ordre feudal, establint pactes personals de fidelitat amb els barons. Aquests el reconeixen com a sobirà i ell els concedeix béns i drets. També altres comtes catalans li reten homenatge, la qual cosa palesa l’alt prestigi de Ramon Berenguer.

Guerres i pàries

En terres islàmiques alterna la força i la diplomàcia. Pren Camarasa (1050) i la Baixa Ribagorça alhora que repobla zones de la Conca de Barberà i el Camp de Tarragona, com Tamarit. Manté després la pau amb els reis musulmans de Lleida, Tortosa i Saragossa a canvi de la tramesa regular de tributs (pàries), amb què consolida el seu poder. Compra castells, s’assegura l’ajut dels barons i adquireix els comtats de Carcassona i Rasés (1070), que inauguren la expansió ultrapirinenca del casal de Barcelona.

Per saber-ne més:

Santiago Sobrequés Vidal. “Ramon Berenguer I, el Vell”. Els grans comtes de Barcelona. Barcelona, 1961

Sepulcre de Ramon Berenguer I a la catedral de Barcelona