Andreu Febrer, el traductor diví

 
Vic, entre 1375 i 1380-m. entre 1437 i 1444
Activitat: LiteraturaGrup3-Lletres
Àrea: Corona d’Aragó

  Una nova lletra

Casa natal de Febrer a Vic

Casa natal de Febrer a Vic

Membre d’una família de menestrals rics, no exercí l’ofici mercantil del seu pare, es formà com a home de lletres, seguint l’exemple del seu oncle, Jaume Callís, un gran jurista. El 1398 ja treballava a la cancelleria reial de Barcelona, d’escrivent, però no hi durà gaire temps malgrat la seva traça literària.

Home del rei

Aquell mateix any participà en una expedició contra els moros ordenada pel rei Martí, l’Humà. Posteriorment va servir també el seu fill, Martí, el Jove, i més tard el rei Alfons, el Magnànim, amb tasques diplomàtiques i militars. Al llarg dels anys se li confiaren negociacions amb el rei de França, el control de castells italians o el càrrec d’algutzir del regne sicilià. El 1420 va combatre en una campanya contra els rebels sards, al costat d’altres poetes com Ausiàs Marc i Jordi de Sant Jordi.

Obra poètica i estil

La seva obra original, composta entre 1390 i 1400, consta de dues cançons de croada ―poemes per encoratjar els cristians en lluita contra els infidels―; dos panegírics a les dames de Cardona, i a Maria, reina de Sicília; i onze poesies amoroses dirigides a Na Beatriu, una dama de qui no en sabem res. Febrer utilitza un català artificiós, encara molt aprovençalat i manté els tòpics de l’amor trobadoresc.

L’anècdota

El poeta va ocupar-se també de missions diplomàtiques de caire secret. Així, documents de la cancelleria datats el 1427 esmenten que, seguint ordres reials,  Febrer feia un viatge, però no se n’indica el destí. Les informacions són molt vagues: “viatja a parts ultramarines” o “per certes parts del món…”

Un fet destacat, la versió catalana de la Divina Comèdia, de Dant

Febrer va acabar el 1429 la traducció de la gran obra de Dant, la primera feta en català. L’any anterior havia estat versionada en castellà per Enrique de Villena; ara bé, l’obra de Villena només recull la part de l’Infern i és en prosa, mentre que la de Febrer tradueix en vers l’obra sencera. Molt fidel al text italià, manté l’estructura original de tercets hendecasíl·labs de rimes alternades.

La frase

“En lo mig del camí de nostra vida

me retrobé per una selva escura,

que la dreta via era fallida.

Hay! Quant a dir qual era és cosa dura

esta selva salvatge, aspra e fort

que’l pensament nova por me procura”

(primers versos de la Divina Comèdia).

 

“Mosén Febrer fizo obras nobles, e algunos afirman aya traydo el Dante de lengua florentina en catalán, no menguando punto en la orden del metrificar e consonar” (del marquès de Santillana).

 Per saber-ne més:

Andreu Febrer. Poesies. A cura de Martí de Riquer. Barcelona, 1951

Dant Alighieri. Divina Comèdia. Versió catalana d’Andreu Febrer. Barcelona, 1974-1988