Ferrer Bassa, l’introductor del gòtic italià a Catalunya

 
Catalunya, 1285?–Catalunya, 1348?
Activitat: Pintura                                                     
Àrea: Corona d’Aragó
 
Documentació abundosa, poques obres

No tenim dades sobre la seva obra fins als anys vint del segle XIV quan s‘esmenta el pagament de dos retaules per a l’església de Sitges. Malauradament, malgrat la nombrosa documentació que l’acredita com un artista eminent, se n’han conservat molt poques obres.

L’anècdota

Aquest pintor tenia un caràcter abrandat i conflictiu. El 1315 el rei Jaume II l’absolgué de tres assalts a donzelles i anys més tard, arran de certes ofenses, va ser castigat amb la confiscació dels seus béns i l’exili de Catalunya durant un temps.

Lluny de Catalunya

Per bé que no hi ha la confirmació documental, Ferrer Bassa probablement va viure uns anys a Avinyó o a Itàlia ja que, d’una banda, fins el 1333 no tenim noves dades sobre la seva activitat artística a Catalunya; i d’altra, és evident la influència dels autors florentins i sienesos en la seva obra, que s’estendrà a altres autors i que constituirà un dels trets de l’art català del període.

L’artista de moda

Des de 1339  fou el pintor preferit del rei Pere, el Cerimoniós, per qui va dur a terme retaules per als palaus reials de Saragossa, Perpinyà, Palma i per a la capella de santa Àgata (Barcelona). També les grans famílies nobiliàries en foren clients, especialment els Montcada que li encarregaren tres retaules per a la catedral de Lleida (1341).Tot i que la seva activitat principal fou la pintura, va conrear també la il·lustració de llibres per a la família reial.

 Un fet destacat, la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes

Entre 1345 i 1346 va pintar la cel·la d’oració privada de l’abadessa de Pedralbes, Francesca Saportella i de Pinós, neboda de la reina Elisenda de Montcada. Les pintures a l’oli que decoren les parets de la capella es distribueixen en dos rengles: el superior, amb escenes de la Passió i mort de Jesucrist, i l’inferior, amb els set goigs de la Mare de Déu. Aquesta capella constitueix la seva gran obra i el millor exemple del gòtic italià a Catalunya.

El taller de Ferrer Bassa

Ferrer Bassa va comptar amb un taller situat al carrer de Cucurulla, prop de la catedral i el palau del rei, on hi treballaren altres artistes, com Ramon Destorrents i el seu fill Arnau. El 1345 els dos Bassa apareixen esmentats en els contractes d’obres. Relacionat amb altres artistes, la seva filla es casà amb l’escultor Jaume Cascalls. Probablement Ferrer Bassa va morir durant l’epidèmia de pesta que assolà Catalunya el 1348.

Tria d’obres

Llibre dels Usatges per al rei Alfons, el Benigne (1333); Llibre d’hores de la reina Maria de Navarra (1340?); Pintures murals de la capella de Sant Miquel (1345-1346).

Per saber-ne més:

Mariàngela Sagué i Guarro. Ferrer Bassa, les pintures de la capella de Sant Miquel al monestir de Pedralbes. Barcelona, 1993